2, Feb 2023
กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ผิดให้ออกราชการทันที

กรุงเทพมหานคร สั่งรีบสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน โดนจับโกงข้าวกลางวันเด็ก ถ้าหากพบว่ากระทำผิดจริง ให้ให้ออกจากตำแหน่ง หรือออกราชการโดยทันที1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพฯ รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน (ยินดีวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา โดนจับจับจากการเรียกรับเงินมื้อกลางวันเด็กนางวันทนีย์ บอกว่า กรุงเทพมหานคร จะรีบสอบความจริงและก็ปฏิบัติการโดยเด็ดขาดที่สุด โดยได้ตั้งคณะกรรมการซักถาม ในระหว่างนี้จะพินิจพิเคราะห์ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้นพักราชการไว้ก่อน ถ้าเกิดพบว่ามีความผิดระเบียบรุนแรง อัตราโทษเป็นการปลดออก หรือถูกให้ออกจากราชการกรณีดังที่กล่าวถึงแล้ว สืบไปมาจากที่ผ่านมามีการร้องทุกข์ว่า ผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ยินดีวิทยานุสรณ์) เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบกิจการที่ชนะการเสนอราคาโครงงานว่าจ้างเหมาเข้าครัวสำหรับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของสถานศึกษา เป็นเงิน 329,000 บาทโดยอ้างถึงว่าจะนำไปปรับแก้วัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ข้างในโรงอาหาร และก็เรียกเก็บเพิ่มอีกเป็นเงินทุกเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท พร้อมข่มขวัญผู้ประกอบธุรกิจ ถ้าไม่ยินยอมปฏิบัติตาม จทุจริตอาหารกลางวันเด็กะทำเรื่องยกเลิกคำสัญญา หรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ประกอบกิจการได้รับเงินส่วนต่างค่าของกิน จากการที่ผู้เรียนไม่มารับประทานของกินเป็นเงินมากไม่น้อยเลยทีเดียวกองสั่งงานคุ้มครองกำจัดการคดโกงแล้วก็กระทำไม่ดี (บก.ปปเปรียญ) ร่วมกับ ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันแล้วก็ทำลายล้างการโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) และก็ ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งทำลายล้างการคดโกงในภาครัฐ (เปรียญเปรียญท.) ก็เลยคิดแผนให้ผู้ประกอบกิจการนำเงินไปส่งให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาดังที่วิงวอน ก่อนเข้าจับตัวได้พร้อมทั้งเงินหลักฐาน ด้านในห้องทำงานสถานศึกษา