2, Feb 2023
กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ผิดให้ออกราชการทันที

กรุงเทพมหานคร สั่งรีบสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน โดนจับคดโกงอาหารมื้อเที่ยงเด็ก ถ้าหากพบว่ากระทำผิดจริง ให้ให้ออกจากตำแหน่ง หรือออกราชการในทันที1 กุมภาพันธ์ 2566 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดกรุงเทพ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน (ยินดีวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา โดนจับจับจากการเรียกรับเงินอาหารเที่ยงเด็กนางวันทนีย์ พูดว่า กรุงเทพมหานคร จะรีบสอบข้อสรุปรวมทั้งปฏิบัติงานโดยเด็ดขาดที่สุด โดยได้ตั้งคณะกรรมการซักถาม ในระหว่างนี้จะตรึกตรองให้ผู้อำนวยการสถานที่เรียนดังที่ได้กล่าวมาแล้วพักราชการไว้ก่อน ถ้าหากพบว่ามีความผิดระเบียบรุนแรง อัตราโทษเป็นการปลดออก หรือถูกให้ออกจากราชการกรณีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สืบไปมาจากที่ผ่านมามีการร้องทุกข์ว่า ผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ปลาบปลื้มวิทยานุสรณ์) เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบกิจการที่ชนะการเสนอราคาโครงงานว่าจ้างเหมาเข้าครัวสำหรับผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของสถานศึกษาทุจริตอาหารกลางวันเด็ก เป็นเงิน 329,000 บาทโดยอ้างถึงว่าจะนำไปปรับแก้วัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ข้างในโรงอาหาร และก็เรียกเก็บเพิ่มเป็นเงินทุกเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท พร้อมขู่เข็ญผู้ประกอบกิจการ ถ้าหากไม่ยินยอมประพฤติตาม จะทำเรื่องยกเลิกคำสัญญา หรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินส่วนต่างค่าของกิน จากการที่นักเรียนไม่มารับประทานของกินเป็นเงินเป็นจำนวนมากกองกำกับการปกป้องปราบการโกงและก็กระทำไม่ดี (บก.ปปเปรียญ) ร่วมกับ ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันแล้วก็กำจัดการคดโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) แล้วก็ ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันแล้วก็กำจัดการโกงในภาครัฐ (เปรียญเปรียญท.) ก็เลยคิดแผนให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเงินไปมอบให้กับผู้อำนวยการสถานที่เรียนจากที่ขอร้อง ก่อนเข้าจับตัวได้กับเงินหลักฐาน ด้านในห้องทำงานสถานศึกษา