2, Feb 2023
กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ผิดให้ออกราชการทันที

กรุงเทพมหานคร สั่งรีบสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน โดนจับคดโกงอาหารมื้อกลางวันเด็ก ถ้าเกิดพบว่ากระทำผิดจริง ให้ไล่ออกจากตำแหน่ง หรือออกราชการในทันที1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพฯ รักษาราชการแทนปลัดจ.กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน (ปลาบปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา โดนจับจับจากการเรียกรับเงินอาหารเที่ยงเด็กนางวันทนีย์ พูดว่า กรุงเทพมหานคร จะรีบสอบเรื่องจริงแล้วก็ปฏิบัติการโดยเด็ดขาดที่สุด โดยได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวน ในระหว่างนี้จะพิเคราะห์ให้ผู้อำนวยการสถานที่เรียนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นพักราชการไว้ก่อน ถ้าพบว่ามีความผิดระเบียบรุนแรง อัตราโทษเป็นการปลดออก หรือถูกให้ออกจากราชการกรณีดังที่กล่าวมาแล้ว สืบไปมาจากก่อนหน้าที่ผ่านมามีการร้องทุกข์ว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน (ปลาบปลื้มวิทยานุสรณ์) เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ชนะการเสนอราคาโครงงานว่าจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของสถานที่เรียน เป็นเงิน 329,000 บาทโดยอ้างถึงว่าจะนำไปเปลี่ยนแปลงเครื่องใช้ไม้สอย โต๊ะ เก้าอี้ ด้านในโรงอาหาร และก็เรียกเก็บเพิ่มเป็นเงินทุกเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท พร้อมข่มขวัญผู้ประกอบกิจการ ถ้าไม่ยินยอมประพฤติตาม จะทำเรื่องยกเลิกข้อตกลง หรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ประกอบกิจการได้รับเงินส่วนต่างค่าของกิน จากการที่ผู้เรียนไม่มารับประทานของกินเป็นเงินเยอะมากๆกองสั่งการปกป้องกำจัดการคดโกงรวมทั้งกระทำไม่ดี (บก.ปปเปรียญ) ร่วมกับ ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองปกป้องรวมทั้งปราบการโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) รวมทั้ง ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองปกป้องแล้วก็กำจค่าอาหารัดการคดโกงในภาครัฐ (เปรียญเปรียญท.) ก็เลยคิดแผนให้ผู้ประกอบกิจการนำเงินไปมอบให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาจากที่ขอ ก่อนเข้าจับตัวได้พร้อมด้วยเงินหลักฐาน ด้านในห้องทำงานสถานศึกษา