2, Feb 2023
กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ผิดให้ออกราชการทันที

กรุงเทพมหานคร สั่งรีบสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน โดนจับโกงอาหารมื้อเที่ยงเด็ก แม้พบว่ากระทำผิดจริง ให้ให้ออกจากตำแหน่ง หรือออกราชการโดยทันที1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปลัดจ.กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ปลาบปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา โดนจับจับจากการเรียกรับเงินมื้อกลางวันเด็กนางวันทนีย์ บอกว่า กรุงเทพมหานคร จะรีบสอบเรื่องจริงแล้วก็ทำงานโดยเด็ดขาดที่สุด โดยได้ตั้งคณะกรรมการซักถาม ในระหว่างนี้จะพินิจพิเคราะห์ให้ผู้อำนวยการสถานที่เรียนดังที่กล่าวผ่านมาแล้วพักราชการไว้ก่อน ถ้าหากพบว่ามีความผิดระเบียบรุนแรง อัตราโทษเป็นการปลดออก หรือถูกให้ออกจากราชการกรณีดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว สืบไปมาจากก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีการร้องทุกข์ว่า ผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ปลาบปลื้มวิทยานุสรณ์) เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบกิจการที่ชนะการเสนอราคาแผนการว่าจ้างเหมาเตรียมอาหารสำหรับผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของสถานที่เรียน เป็นเงิน 329,000 บาทโดยอ้างถึงว่าจะนำไปปรับแต่งวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ข้างในโรงอาหาร และก็เรียกเก็บเสริมเติมเป็นเงินทุกเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท พร้อมขู่ผู้ประกอบกิจการ ถ้าหากไม่ยินยอมประพฤติตาม จะทำเรื่องยกเลิกข้อตกลง หรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ประกอบกิจการได้รับเงินส่วนต่างค่าของกิน จากการที่นักเรียนไม่มารับประทานของกินเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกองสั่งการคุ้มครองป้องกันทำลายล้างการโกงรวมทั้งประพฤติผิด (บก.ปปเปรียญ) ร่วมกับ ที่ทำการคณะกรรมการปกป้องและก็ล้มล้างการโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) รทุจริตอาหารกลางวันเด็กวมทั้ง ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองและก็ทำลายล้างการคดโกงในภาครัฐ (เปรียญเปรียญท.) ก็เลยคิดแผนให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเงินไปมอบให้กับผู้อำนวยการสถานที่เรียนดังที่ขอ ก่อนเข้าจับตัวได้พร้อมทั้งเงินหลักฐาน ด้านในห้องทำงานสถานศึกษา