1, Feb 2023
กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ผิดให้ออกราชการทันที

กรุงเทพมหานคร สั่งรีบสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน โดนจับคดโกงมื้อกลางวันเด็ก ถ้าเกิดพบว่ากระทำผิดจริง ให้ไล่ออกจากตำแหน่ง หรือออกราชการในทันที1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดจังหวัดกรุงเทพ รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ยินดีวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา โดนจับจับจากการเรียกรับเงินอาหารมื้อกลางวันเด็กนางวันทนีย์ บอกว่า กรุงเทพมหานคร จะรีบสอบความเป็นจริงและก็ดำเนินงานโดยเด็ดขาดที่สุด โดยได้ตั้งคณะกรรมการซักถาม ในระหว่างนี้จะไตร่ตรองให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้นพักราชการไว้ก่อน ถ้าหากพบว่ามีความผิดระเบียบรุนแรง อัตราโทษเป็นการปลดออก หรือถูกให้ออกจากราชการกรณีดังกล่าวข้างต้น ต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีการร้องทุกข์ว่า ผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ปลาบปลื้มวิทยานุสรณ์) เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ชนะการเสนอราคาโครงงานว่าจ้างเหมาทำครัวสำหรับผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของสถานศึกษา เป็นเงิน 329,000 บาทโดยกล่าวถึงว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเครื่องใช้ไม้สอย โต๊ะ เก้าอี้ ด้านในโรงอาหาร รวมทั้งเรียกเก็บเพิ่มเป็นเงินทุกเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท พร้อมขู่เข็ญผู้ประกอบกิจการ ถ้าไม่ยินยอมกระทำตาม จะทำเรื่องยกเลิกข้อตกลงค่าอาหาร หรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินส่วนต่างค่าของกิน จากการที่ผู้เรียนไม่มารับประทานของกินเป็นเงินเป็นจำนวนมากกองกำกับการคุ้มครองล้มล้างการคดโกงแล้วก็กระทำไม่ดี (บก.ปปเปรียญ) ร่วมกับ ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองปกป้องแล้วก็ล้มล้างการคดโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) รวมทั้ง ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันและก็กำจัดการคดโกงในภาครัฐ (เปรียญเปรียญท.) ก็เลยคิดแผนให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเงินไปมอบให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาดังที่วิงวอน ก่อนเข้าจับตัวได้พร้อมทั้งเงินหลักฐาน ด้านในห้องทำงานสถานที่เรียน